Verpleging

Met onze hechte groep van verpleegkundigen en verzorgenden werken we in kleine lokale teams, en bieden wij ondersteuning bij uw tijdelijke of permanente zorgvraag, bij chronische aandoeningen of voor specifieke behandelingen. Bij ons heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners waardoor er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u wordt opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgen wij ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijks leven.

De wijkverpleegkundige

Een bijzondere functie in het zorgteam, is de functie van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige vervult een generalistische functie en werkt nauw samen met de huisarts en andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, gemeenten en welzijnssector. De wijkverpleegkundige gaat hierbij uit van de behoeften en beleving van zorgvragers en plaatst de zorgvraag in een breed perspectief. De wijkverpleegkundige richt zich niet alleen op de individuele cliënt en diens mantelzorger, maar ook op groepen en de populatie in de wijk. Als ‘spin in het web’ mag de wijkverpleegkundige sinds 1 januari 2015 zelf de indicaties stellen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

Zorgplan

De verpleegkundige zal in samenwerking met u, de huisarts, ziekenhuis en eventuele andere betrokkenen een zorgplan opstellen. Hierin kan de verpleging, de tijdsplanning en andere hulp op de juiste manier worden gecoördineerd.