Over ons

Wij zijn er van overtuigd dat het benadrukken van de sterke kanten van de persoon zelf en steun van de omgeving bepalend zijn voor het wel of niet slagen van een ondersteuningstraject. Deze factoren vormen dan ook onze benadering van de cliënt. Wij willen er voor zorgen dat de cliënt meer eigen kracht ervaart, de regie over zijn/haar leven terugkrijgt en opgewassen is tegen moeilijkheden van alle dagen. Zoekt u een betrouwbare en betrokken thuiszorgmedewerker? Dan bent u bij Stichting ‘t Thuisgevoel aan het juiste adres. Wij zijn een thuiszorgorganisatie met een warm hart voor onze cliënten. Wij leveren 24 uur 7 dagen zorg momenten. Dat doen wij met persoonlijke aandacht en toewijding. Met de inzet en gedrevenheid van onze professionals garanderen wij u maatwerk en een adequate doelgerichte invulling. Na het opstellen van een persoonlijk en bovenal transparant ondersteuningsplan, wordt er zorg ingezet die praktisch gezien het beste bij u past. Met hulp van onze deskundige begeleiders en coaches is ons doel om er voor te zorgen dat de cliënten weer grip krijgen op het dagelijks leven.

Onze missie

 

Een waardevol en autonoom leven, jezelf kunnen zijn en in verbinding met de omgeving. Met het oog op diversiteit en aandacht voor ieder individu streven wij samen met de cliënt en de sociale omgeving naar het optimaliseren van de eigen kracht op verschillende leefgebieden en een volwaardige deelname aan de samenleving. Wij investeren in duurzame relaties met alle betrokkenen in de zorgketen om de beste integrale zorgverlening voor onze cliënten te kunnen realiseren. Dit doen wij met onze kernwaarden oprechte aandacht, betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Bewuste aandacht voor de mens en diens omgeving is een strategische pijler binnen onze organisatie. Wij streven maatschappelijke verantwoordelijkheid na door innovatie en duurzaamheid in onze primaire bedrijfsprocessen te verankeren.

Onze Visie

’t Thuisgevoel wil een toonaangevende zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever zijn in de zorgsector. Onze medewerkers voelen zich ondersteund, gewaardeerd en tevreden, waardoor zij met toewijding werken aan het welbevinden van onze cliënten. Wij investeren in de expertise en deskundigheid van onze medewerkers door ze een passend opleidingsaanbod te bieden. De ambitie van Stichting ’t Thuisgevoel is om zich te profileren als een educatief kenniscentrum binnen de zorgverlening en zich te onderscheiden als trendsetter. Wij zijn namelijk overtuigd van de volgende wijsheid: Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. Wij zullen als organisatie in de bewaking en beloop van de zorgverlening de continuïteit waarborgen, door actuele ontwikkelingen op de voet te volgen, hierop tijdig in te spelen en proactief op te treden.

 

Methodiek

 

Onze organisatie werkt met de methodiek ‘Community Support’ ofwel samenredzaamheid. De gedachtegang van Community support is dat het leven in de lokale samenleving, het deel uitmaken van sociale netwerken en het zelf invulling kunnen geven aan de wijze waarop je je leven leidt, voor iedere burger onmiskenbare elementen zijn voor tevredenheid met het eigen bestaan. Wij als organisatie delen die gedachtegang. Het uitgangspunt van de medewerkers is om het sociale netwerk zo goed mogelijk in te zetten dat de zorgbehoevende zo zelfstandig mogelijk kan leven. Het doel is dat mensen met problemen in hun dagelijks leven hun samenredzaamheid vergroten en de regie kunnen voeren over hun leven.

 

Kwaliteit

Stichting het Thuisgevoel werkt volgens een HKZ VVT ingericht kwaliteitsmanagementsysteem. Iedereen binnen Stichting het Thuisgevoel werkt hier hard aan mee, omdat zowel de organisatie als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat kwaliteit de basis is van al het handelen in de zorg.

 

Verantwoorde zorg

Middels het programma van Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg legt Stichting het Thuisgevoel verantwoording af over de kwaliteit van de zorg. Dit betekent dat er jaarlijks een meting wordt verricht aan de hand van Zorginhoudelijke Kwaliteits-indicatoren en een keer per twee jaar een CQ meting (cliënttevredenheidsonderzoek).

 

Medewerkers

 

Onze medewerkers werken met passie en plezier bij Stichting het Thuisgevoel. Zij ondersteunen en waarderen elkaar. Ze ervaren ruimte (van de organisatie en elkaar) als ze met ideeën komen. Dat geldt ook voor het werken aan de eigen ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid.

CAO VVT

Stichting het Thuisgevoel hanteert de cao VVT 2014-2016. In de cao zijn de rechten en plichten vastgelegd voor de organisatie en haar medewerkers. Meer informatie over de cao vindt u hier of download de cao VVT 2014-2016.

Partners

Stichting het Thuisgevoel heeft per 1 januari 2017 contracten met 14 gemeenten in Twente, te noemen:

Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Hof van Twente, Losser, Dinkelland, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden.

Clientenraad

De wens van de cliënt staat centraal binnen de zorgverlening van Stichting het Thuisgevoel. Daarom is het voor ons belangrijk om te weten wat de wens is van onze cliënten. De Clientenraad is een zelfstandig orgaan dat de gezamenlijke belangen van de cliënt behartigt en invloed uitoefent op het beleid van de organisatie.

Een cliëntenraad is niet iets vrijblijvend. Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) per 1 juni 1996 hebben cliëntenraden wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. De bevoegdheden van de Cliëntenraad van Stichting het Thuisgevoel zijn vastgelegd in het beleidsdocument Medezeggenschap Cliënten en gebaseerd op de WMCZ.

Meedenken met de Cliëntenraad

Wilt u meedenken en samen met andere leden van de Cliëntenraad zaken aanpakken? Meld u zich dan aan als lid. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad. Ook horen wij graag uw wensen, opmerkingen, suggesties en complimenten. De Cliëntenraad is via onderstaande gegevens te bereiken:

De Clientenraad is per e-mail te bereiken via clientenraad@stichting-hetthuisgevoel.nl  en per brief via

Stichting het Thuisgevoel
T.a.v.: Clientenraad
Hofstraat 81
7607 AC Almelo