Mantelzorgers

Naast deskundige professionele ondersteuning organiseren wij ondersteuning vanuit het sociale netwerk. Het is onze ervaring en overtuiging dat mensen vooral behoefte hebben aan solidariteit vanuit hun eigen kring en dat resultaten juist dan blijvend zijn als er draagvlak is in de omgeving van de persoon.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die in aanraking komen met de hulpverlening vaak een kleiner sociaal netwerk hebben dan die deze hulpverlening niet nodig hebben. De relaties die mensen wel hebben zijn vaak uit balans. Het netwerk is hulpmoe en kan zich uit zelfbescherming gaan terugtrekken.

Mantelzorgers zijn naast de medewerkers een belangrijke ondersteuning bij ons doel om tegemoet te komen aan de individuele wensen van de cliënt. Vanuit onze methodiek wordt er beroep gedaan op de solidariteit uit de oorspronkelijke omgeving.

Om tot duurzame oplossingen te komen is het meestal niet voldoende om de betreffende persoon als geïsoleerd individu te begeleiden. Het gaat om de persoon en het netwerk om hem heen. Meestal zijn er hulpbronnen in het netwerk en deze kunnen een bijdrage leveren aan oplossingen.

In de tegemoetkoming aan de individuele wensen van de client is zowel het aandeel van de mantelzorger als de medewerker onmisbaar. Bij de ondersteuning en concretisering van ons doel fungeren zij als belangrijke steunpilaren. Uiteraard gebeurt dit alles alleen met goedkeuring van de cliënt!