Kosten voor zorg

De vergoeding van thuiszorg in de vorm van verpleging, verzorging en begeleiding wordt geregeld binnen drie verschillende wetten. U heeft een indicatie nodig als u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of onder een aparte financiering. Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo en de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De kosten voor een maatwerkvoorziening vanuit de WMO, zoals o.a:

 • Hulp bij het huishouden
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Vervoer
 • Woningaanpassingen

worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een maatwerkvoorziening wordt verstrekt als Zorg in Natura of als Persoonsgebonden budget (Pgb). Bij Zorg in Natura levert de aanbieder u de voorziening of de dienst en rekent de gemeente deze af. Bij een Persoonsgebonden budget organiseert en regelt u zelf uw zorg of dienst en gebeurt de afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank. Wel betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen en het aantal uren zorg per vier weken. De gemeente stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK: 0800 1925 (gratis nummer).

Indien u een indicatie heeft van de gemeente, dan worden de kosten vergoed vanuit het WMO. U betaalt wel een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Heeft u geen indicatie of wilt u extra uren inkopen, dan brengen wij een uurtarief in rekening. Voor onze tarievenlijst kunt u een ons raadplegen via telefoonnummer: 0546-760460. U kunt onze tarievenlijst ook hier bekijken.

Wijkverpleging (valt onder Zorgverzekeringswet)
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleging (verzorging en verpleging thuis) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. U heeft dan altijd recht op een vergoeding van deze zorg.
Voor persoonlijke verzorging en verpleging betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage en het is ook niet van invloed op uw eigen risico. Heeft u een basisverzekering dan krijgt u meestal niet het volle bedrag vergoed. Wij zullen u echter nooit meer laten betalen dan u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.
Heeft u een restitutiepolis dan wordt alle wijkverpleging 100% vergoed. Het is dan ook goed om bij het aangaan van een nieuwe polis na te denken over de voordelen van de restitutiepolis.

Voordelen van een restitutiepolis zijn:

 • volledige keuzevrijheid van zorgaanbieder
 • volledige vergoeding van kosten als u naar een niet gecontracteerde aanbieder gaat

Krijgt u een indicatie van de wijkverpleegkundige, dan worden de kosten volledig vergoed vanuit de basisverzekering, u heeft dan geen eigen bijdrage.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig heeft. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Bij de Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. In het zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Als u kiest voor een (Modulair Pakket Thuis) MPT, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Er zijn onder andere de volgende verschillen met een VPT (Volledig Pakket Thuis).

 • Het MPT kan worden gecombineerd met een pgb en een VPT niet.
 • Onder de verstrekking MPT vallen geen maaltijden.
 • Een cliënt kan de ene module (functie) laten leveren door de ene zorgaanbieder, en de andere module door een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.

Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • verpleging;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers

Indien u een indicatie heeft van het CIZ, dan worden de kosten vergoed vanuit het Wlz. U betaalt wel een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Heeft u geen indicatie of wilt u extra uren inkopen, dan brengen wij een uurtarief in rekening. Voor onze tarievenlijst kunt u een ons raadplegen via telefoonnummer: 0546-760460. U kunt onze tarievenlijst ook hier bekijken.