Klachtenregeling

Het team van Het Thuisgevoel doet haar uiterste best om zo goed mogelijk zorg te dragen voor haar cliënten. Wij doen dat met kennis van zaken, vol enthousiasme en in overleg en in samenwerking met de cliënt en hen naasten. Goede zorg staat voorop, opdat de cliënt tevreden is. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar zorg verlenen blijft mensenwerk.

Bent u desondanks ontevreden over onze zorgverlening of hebt u ideeën voor verbeteringen? Laat het ons weten. Want wij willen graag onze zorgverlening verbeteren om u en andere cliënten nog beter van dienst te zijn.

Het reglement en de werkwijze van het Thuisgevoel voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ.

Een gesprek lost soms veel op
Als u een klacht heeft, kunt u dit het beste eerst bespreken met de betrokken zorgverlener of de leidinggevende. Vaak lukt het om in goed overleg tot een oplossing te komen. Komt u er gezamenlijk niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan telefonisch of persoonlijk met de betrokken zorgverlener en is vaak de snelste oplossing voor uw probleem. Medewerkers van het Thuisgevoel kunt u telefonisch bereiken via telefoonnummer: 0546-760460.

Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener en de cliënt bij uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, zo nodig excuus aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te lossen en verbeteringen aanbrengen.

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Deze klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u gratis adviseren, bijstaan bij het formuleren van de klacht en op zoek gaan naar de beste manier om de klacht tot een oplossing te brengen. Het gesprek is informeel, vormvrij en oplossingsgericht. Uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van de klacht neemt de bestuurder een besluit. Contact met de klachtenfunctionaris kan via:

Stichting het Thuisgevoel
T.a.v: Klachtenfunctionaris
Het Loo 2
7608 DL Almelo
Tel: 0546-760460
E-mail: kwaliteit@stichting-hetthuisgevoel.nl

Klachten over vaststelling inkomen/eigen bijdrage
Klachten met betrekking tot vaststelling van uw inkomen en/of de inning van uw eigen bijdrage neemt het Thuisgevoel niet in behandeling. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met:
Centraal Administratiekantoor (CAK)
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Tel: 0800-19 25 (gratis)

Meer informatie
Hoe wij met klachten omgaan is vastgelegd in de klachtenregeling van Stichting het Thuisgevoel. De klachtenregeling kunt u vinden in uw zorgdossier of opvragen bij de medewerkers van Stichting het Thuisgevoel.