Eigen bijdrage WLZ

Lagere eigen bijdrage in 2018

De eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd. Dit is een van de maatregelen van het regeerakkoord van Rutte III om de stapeling van zorgkosten voor de mensen aan te pakken. 

Voor deze zorg betaalt u een eigen bijdrage:

 • U woont in een zorginstelling. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten.
 • U heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis.
 • U heeft een persoonsgebonden budget (PGB) voor zorg vanuit de Wlz.
 • U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Hoeveel?

De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd van 12,5% naar 10%.

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg baseert het CAK op basis van 5 gegevens:

 1. uw inkomen
 2. uw vermogen
 3. uw leeftijd
 4. uw huishouden
 5. uw zorg

BRON: www.cak.nl

In een van onderstaande situaties betaalt u de eigen bijdrage:

 • Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
 • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (PGB), de zorg uit uw modulair pakket thuis (MPT) of uw volledig pakket thuis (VPT).
 • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
 • Ontvangt u thuis zorg, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plaats is in de zorginstelling.

De eigen bijdrage bij minder zorg:

De eigen bijdrage voor de Wlz is een vast bedrag. De eigen bijdrage hangt niet af van de zorg die u ontvangt.

Alleen de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis (MPT) is soms lager. De eigen bijdrage is € 23,- per maand voor de maanden waarin u 20 uur zorg of minder heeft ontvangen. Dan past het CAK de eigen bijdrage achteraf aan.

Voor vragen of hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u contact met ons opnemen via uw vaste zorgverlener of kunt u ons bellen op het nummer: 0546-760460 (24 uur per dag bereikbaar). Onze medewerkers informeren u graag over wat deze regeling voor u betekent.