Dagbesteding

Eén van de doelstellingen van ’t Thuisgevoel is een brug te slaan naar de samenleving. De methodiek ‘Community Support’ die wij hierbij hanteren, verwijst naar het belang van community building voor het versterken van het netwerk van mensen.

We halen deze methode aan omdat deze volgens ons, naast de dagbesteding en begeleiding die wij bieden, een heel belangrijke manier van werken is, die mensen ondersteunt om opnieuw aansluiting te vinden bij de maatschappij.

Ieder mens heeft behoefte aan recreatie, communicatie en vertier. Als je deze drie basiselementen mist in je leven, zal je langzaam maar zeker vereenzamen.

Met onze professionals kunnen wij u activiteiten op maat bieden, gericht ter stimulering van het zelfstandig functioneren alsmede het behoud hiervan. Als organisatie streven we er naar om de aangeleerde vaardigheden ook in de thuissituatie eigen te maken.

dagbesteding-2

We hanteren de volgende richtlijnen:

  • Eigen kracht versterken (empowerment)
  • Zorg dragen voor een steunend netwerk (steungroep)
  • Praktisch bezig zijn; normaal dag- en leefritme opdoen
  • Proactieve en outreachende werkwijze
  • Maatwerk
  • Succeservaringen
  • Heterogeen samengestelde groepen

 

Aan de hand van een dagprogramma kunt u participeren in activiteiten en het leren omgaan met de gevolgen van de beperkingen die u ondervindt in het dagelijks functioneren. Het doel van dit dagprogramma is gericht op diverse componenten.

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen binnen deze prettige omgeving!