Ambulante begeleiding

De samenleving vraagt steeds meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de individu. Er wordt veel beroep gedaan op inzet van het sociale netwerk, door de samenredzaamheid te stimuleren

Hebt u ondersteuning nodig om uw zelfredzaamheid, zelfstandigheid en samenredzaamheid te bevorderen? Dan zullen onze professionele begeleiders u persoonlijke begeleiding geven om dat te behalen.

Door middel van de netwerkkaart, wordt er een netwerkanalyse samen met u gemaakt van mensen in uw omgeving, die u kunnen helpen. Van die personen wordt er een steungroep gecreëerd om u zo goed mogelijk te helpen. Als uw steungroep u niet voldoende kan ondersteunen om uw praktische taken uit te voeren, zal uw persoonlijke begeleider, u begeleiden om vaardigheden aan te leren, zodat u wel zelfstandig kunt leven.

ambulante-begeleiding

De begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en ondersteuning nodig hebben. Aan de hand van gesprekken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld met doelen die de zorgbehoevende wil behalen om weer zelfstandig te kunnen leven.

Het doel van deze support is onder andere:

  • Structureren van de huishouding, administratie en financiën;
  • Creëren van een heldere dagstructuur;
  • Hulp bij het opvoeden van uw kinderen;
  • Doorbreken, voorkomen en verlichten van sociaal isolement;
  • Het sociale netwerk vergroten en wie betrekken in uw leven;
  • Mantelzorgers ontlasten;
  • Het nemen van bepaalde besluiten die bevorderend zijn voor uw situatie;
  • Helpen bij het voeren van de regie en ondersteunen in de communicatie met instellingen.