Algemene voorwaarden Stichting Het Thuisgevoel

Als u zorg van Stichting het Thuisgevoel ontvangt, mag u verwachten dat de zorg aan een aantal voorwaarden voldoet. Wij gebruiken de Algemene voorwaarden voor zorg van brancheorganisaties Actiz en BTN.

Het werken met Algemene Leveringsvoorwaarden past in het beleid van Stichting het Thuisgevoel waarbij het vastleggen en nakomen van afspraken en het streven naar transparantie centraal staan.

Algemene voorwaarden voor zorg regelen de rechten en plichten van u en van uw zorgaanbieder. Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen. Dat zijn ActiZ, BTN, Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en de Nationale Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). De voorwaarden gelden bij aanvang van de zorg en zijn van toepassing op de zorg aan cliënten thuis.

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken.